Heeft jouw organisatie oog voor meer welzijn en gezondheid op het werk?

Dan kan Studio Welzijn je ondersteunen met sensibilisering/vorming over verschillende welzijnsonderwerpen!

Hieronder staan enkele voorstellen voor introductiesessies van 1,5 u; er zijn uiteraard nog andere mogelijkheden qua topics of qua duur – neem gerust contact op bij interesse.

 

 • Welzijnswetgeving

Basisbegrippen welzijn op het werk

Elke werkgever is verplicht om in zijn onderneming een preventiebeleid te voeren dat tot doel heeft het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te beschermen. Door middel van een  risicoanalyse moet de werkgever passende preventiemaatregelen uitwerken waardoor gevaren kunnen worden uitgeschakeld, schade kan worden voorkomen of schade kan worden beperkt.

De wetgever heeft hiervoor een wetgevend kader ontwikkeld: de Welzijnswet (wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) en de Codex over het welzijn op het werk.

Deze introductie heeft tot doel

 • inzicht te krijgen in de Welzijnswet en de Codex
 • te weten welke rol de verschillende actoren moeten vervullen (werkgever, hiërarchische lijn, werknemer, comités, vertrouwenspersoon…)
 • uw kennis te vergroten over algemene preventiebeginselen en wat op dit gebied door de wetgever wordt verwacht

 • Stress

Hartcoherentie als preventie van en hulpmiddel bij stressklachten

Deze introductie heeft tot doel:

 • te ontdekken wat hartcoherentie is en hoe je door hartcoherentie te beoefenen zelfstandig stress kan leren beheersen

Kennismaking met meditatie, mindfulness en ACT

Deze introductie heeft tot doel

 • kennis te maken met meditatie, mindfulness en de gunstige effecten ervan op verschillende (psychosociale) problematieken
 • kennis te maken met de basisbegrippen van acceptance & commitment therapy

Over stress, ongezonde levensstijl en chronische aandoeningen

Deze introductie heeft tot doel

 • zich bewust te worden van het feit dat veel zogenaamde ‘welvaartsziekten’ die slechte gevolgen hebben voor onze levenskwaliteit, mee worden veroorzaakt door ongezonde leefgewoontes
 • te begrijpen hoe ongezonde leefgewoontes en stress elkaar in hun ondermijnende effect versterken en kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van o.a. cardiovasculaire aandoeningen, obesitas, diabetes en een verzwakt immuunsysteem

 • Gezondheidspromotie

Gezonde voeding

Deze introductie heeft tot doel

 • een overzicht te krijgen van wat volgens de klassieke voedingsleer ‘gezond eten’ is 
 • enkele alternatieve voedingswijzen en hypes van naderbij te bekijken
 • in te gaan op de link tussen voeding en gezondheid
 • te weten te komen waarom het voor velen zo moeilijk is om een gezond gewicht te behouden of te verkrijgen