Heeft jouw organisatie oog voor meer welzijn op het werk en hecht je hierbij ook belang aan psychosociale aspecten?

Dan kan Studio Welzijn je ondersteunen met sensibilisering/vorming over verschillende welzijnsonderwerpen!

Hieronder staan enkele voorstellen voor vormingssessies van ongeveer 3 u; er zijn uiteraard nog andere mogelijkheden qua topics of qua duur – neem gerust contact op bij interesse.

 

 • Welzijnswetgeving

Opleiding psychosociale risico’s op het werk

De welzijnswetgeving en het preventiebeleid waren oorspronkelijk vooral gericht op de klassieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit het gebruik van gevaarlijke machines of chemische producten. De afgelopen decennia vonden er echter belangrijke veranderingen plaats in de arbeidswereld waardoor nieuwe werkgerelateerde risico’s zijn ontstaan die vaak betrekking hebben op het psychosociaal welzijn. De bedoeling van de Welzijnswet en de Codex is om organisaties ertoe aan te zetten vooraf na te denken over deze risico’s. De wetgever voorziet ook procedures waarop werknemers beroep kunnen doen. 

Doelstellingen van de opleiding:

 • weten wat wordt bedoeld met ‘psychosociale risico’s’ en wat aan de basis ervan ligt
 • inzicht krijgen in de gevolgen van psychosociale risico’s: absenteïsme & presenteïsme, burn-out, pesten, geweld, ongewenst (seksueel) gedrag…
 • weten welke psychosociale interventies de wet voorziet
 • specifieke bijzonderheden pesten, ongewenst (seksueel) gedrag en geweld
 • collectieve preventiemaatregelen en psychosociale risicoanalyses
 • Stress

Van stress & burn-out naar meer veerkracht

In het eerste deel van deze opleiding leren we uitgebreid ons stresssysteem kennen en zien we hoe chronische stress kan leiden tot burn-out. In het tweede deel wordt ingegaan op enkele technieken en mogelijkheden om beter je stress te kunnen beheersen, hoe je aan herstel van een burn-out kan werken en gaan we ook dieper in op het bevorderen van veerkracht

Doelstellingen van de opleiding:

 • inzicht krijgen in het menselijk stresssysteem en hoe dit systeem beschermings- en aanpassingsmechanismen heeft, maar helaas ook een ondermijnende werking kan hebben
 • burn-out begrijpen en stress (beter) leren beheersen
 • de uitdagingen van het leven aangaan met meer veerkracht en vertrouwen

Een flexibel zenuwstelsel: een weg naar meer welzijn op basis van de polyvagaaltheorie van S. Porges

De reacties van ons autonoom zenuwstelsel (verbinden, vechten, vermijden, verdwijnen) op de uitdagingen van het leven vertellen ons niet wie of wat we zijn, maar vooral hoe we eraan toe zijn.

In zijn theorie, die het resultaat is van decennialang wetenschappelijk onderzoek, werpt de Amerikaanse onderzoeker Stephen Porges (www.stephenporges.com) een nieuw licht op de relatie tussen ons autonoom zenuwstelsel en ons gedrag. Het zenuwstelsel van gewervelden kende 2 types van verdediging: immobilisatie (freeze) en mobilisatie (fight/flight). Bij de evolutie naar zoogdieren ontstond er een nieuwe tak in het autonoom zenuwstelsel die gevoelens van veiligheid en sociaal gedrag bevordert (stay & play) en die de andere twee, meer primitieve systemen, kon afremmen. Elk van deze drie ‘autonome staten’ zijn nog steeds aanwezig in ons menselijk autonoom zenuwstelsel en komen tot uiting onder bepaalde omstandigheden. Als respons op aanwijzingen in de omgeving, zal het lichaam ofwel in een staat van veiligheid zijn, een staat van gevaar of een staat van gepercipieerde levensbedreiging. Elk van deze drie staten is gelinkt aan bepaald gedrag, bepaalde emoties en gemoedstoestand. Door zelf je fysiologische/emotionele staat te leren reguleren, kan stress worden gereduceerd en wordt veerkracht bevorderd.

Doelstellingen van de opleiding:

 • kennis maken met ons autonoom zenuwstelsel en de basisbegrippen van de polyvagaaltheorie
 • begrijpen waarom we reageren zoals we reageren
 • inzicht krijgen wat het belang is van flexibel te kunnen navigeren tussen de verschillende staten
 • ontdekken hoe je zelf kan werken aan meer welzijn